LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 1
Pacjentka chorująca na reumatoidalne zapalenie stawów z widocznymi zmianami w obrębie stawów rąk, ma największe problemy

A.
B.
C.
D.