LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 21
Do wykonania czepca przeciwwszawiczego u przytomnego pacjenta niezbędne jest

A.
B.
C.
D.