LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 26
W celu zmiany pacjentowi leżącemu w łóżku spodni od piżamy należy

A.
B.
C.
D.