LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 7
W sytuacji, gdy pacjentka zakładu opiekuńczo-leczniczego po wizycie syna oznajmiła, że nie chce go już widzieć w czasie pobytu w zakładzie, opiekun powinien

A.
B.
C.
D.