LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 2
W sytuacji, kiedy konieczne jest wykonanie mycia głowy pacjentce z tetraplegią, opiekun medyczny nie dysponując wanienką pneumatyczną powinien wykonać tę czynność

A.
B.
C.
D.