LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 12
W celu zmniejszenia obrzęku po stłuczeniu stopy należy zastosować

A.
B.
C.
D.