LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 19
Pacjenta, u którego wystąpiła duszność należy ułożyć w pozycji

A.
B.
C.
D.