LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 6
80-letniemu podopiecznemu z zaburzeniami równowagi, do przemieszczania się po mieszkaniu, opiekun powinien zaproponować

A.
B.
C.
D.