LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 38
Opiekun pomagając pacjentce sprawnej ruchowo, która ma założone opatrunki na oczy, w samodzielnym spożywaniu posiłku nie powinien

A.
B.
C.
D.