LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 14
Opiekun medyczny edukując pacjenta w zakresie samodzielnej wymiany worka stomijnego jednoczęściowego powinien poinformować go, że po odklejeniu worka i usunięciu resztek kału, skórę wokół przetoki jelitowej powinien umyć

A.
B.
C.
D.