LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 28
W celu ułatwienia adaptacji do oddziału szpitalnego nowoprzyjętemu pacjentowi opiekun powinien

A.
B.
C.
D.