LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 28
Ruch wyprostu w stawie łokciowym jest efektem głównie pracy mięśnia

A.
B.
C.
D.