LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 26
W ruchu zginania uda w stawie biodrowym współpracują ze sobą mięśnie

A.
B.
C.
D.