LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 23
Pasmo biodrowo-piszczelowe jest strukturą łącznotkankową odchodzącą od między innymi mięśni

A.
B.
C.
D.