LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 4
Strukturą łącznotkankową wzmacniającą staw obojczykowo-barkowy jest więzadło

A.
B.
C.
D.