LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 32
Wskazaniem do wykonywania masażu powłok brzusznych jest

A.
B.
C.
D.