LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 8
W celu uzyskania zmniejszenia pobudliwości układu nerwowego masażysta nie powinien stosować w trakcie masażu techniki

A.
B.
C.
D.