LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 26
Aby wykonać masaż klasyczny stawów skokowych, masażysta powinien ułożyć pacjenta

A.
B.
C.
D.