LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 38
Celem rozluźnienia bolesnych napięć mięśni równoległobocznych masażysta powinien wykonać masaż

A.
B.
C.
D.