LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 26
Podczas palpacyjnej lokalizacji wyrostka kruczego łopatki opuszki palców należy przyłożyć w okolicy

A.
B.
C.
D.