LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 34
Przyczep początkowy głowy przyśrodkowej mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego wyszukuje się palpacyjnie na wysokości

A.
B.
C.
D.