LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 29
Ocena układu mięśnia piersiowego większego w masażu tensegracyjnym obejmuje między innymi ocenę wrażliwości uciskowej na

A.
B.
C.
D.