LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 37
Odstawanie przyśrodkowego brzegu łopatki i jednoczesny brak unoszenia kończyny górnej ponad poziom jest objawem porażenia mięśnia

A.
B.
C.
D.