LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 19
Wada postawy charakteryzująca się cofnięciem dolnej części mostka wraz z przylegającymi żebrami nazywa się

A.
B.
C.
D.