LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 33
Wskazaniem do oklepywania klatki piersiowej przede wszystkim jest

A.
B.
C.
D.