LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 36
W przypadku zabiegu drenażu limfatycznego, u pacjenta z pourazowym obrzękiem stawu skokowego, przede wszystkim należy rozpocząć masaż od okolicy

A.
B.
C.
D.