LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 2
Wskazaniem do masażu gorącymi kamieniami jest

A.
B.
C.
D.