LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 29
Przed pierwszym masażem aromaterapeutycznym całego ciała należy

A.
B.
C.
D.