LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 2
Który surowiec jest składnikiem maści tranowej?

A.
B.
C.
D.