LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 33
W jakim celu w procesie wytwarzania tabletek dodaje się substancje rozsadzające?

A.
B.
C.
D.