LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 29
Jaką ilość jodu należy użyć do sporządzenia 250,0 g płynu Lugola zgodnie z podanym przepisem farmakopealnym?
A.
B.
C.
D.