LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 23
Zjawisko adsorpcji przez substancje o dużej powierzchni właściwej występuje w przypadku łączenia

A.
B.
C.
D.