LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 33
Oblicz masę oleju kakaowego (nie uwzględniając strat technologicznych) potrzebną do sporządzenia leku według podanej recepty, jeżeli współczynnik wyparcia dla papaweryny chlorowodorku wynosi 0,7, a rzeczywista pojemność formy czopkowej wynosi 2,05 g.
A.
B.
C.
D.