LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 37
Z wysuszonych liści naparstnicy purpurowej sporządza się

A.
B.
C.
D.