LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 23
Do sporządzenia leku według podanej recepty potrzebny jest następujący zestaw utensyliów aptecznych:
A.
B.
C.
D.