LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 38
Depirogenizację sprzętu z porcelany i szkła należy przeprowadzić suchym, gorącym powietrzem

A.
B.
C.
D.