LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 23
W sterylizatorze powietrznym należy wyjaławiać

A.
B.
C.
D.