LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 33
Do mierzenia współczynnika załamania światła służy

A.
B.
C.
D.