LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 36
Które urządzenie jest przeznaczone do badania lepkości maści?

A.
B.
C.
D.