LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 4
Puder płynny to synonimowa nazwa

A.
B.
C.
D.