LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 34
Nazwa łacińska flos oznacza

A.
B.
C.
D.