LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 39
Neomycyna w postaci tabletek doustnych jest wskazana do

A.
B.
C.
D.