LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 9
Sertralina należy do grupy leków o działaniu

A.
B.
C.
D.