LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 31
Lekiem przeciwhistaminowym II generacji jest

A.
B.
C.
D.