LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 36
Maksymalna dawka jednorazowa doustna efedryny chlorowodorku dla dziecka o masie 28 kg wynosi
A.
B.
C.
D.