LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 12
Częstym działaniem niepożądanym omeprazolu jest

A.
B.
C.
D.