LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 23
Blok oznaczony na rysunku jako P1, pełni w układzie funkcję
A.
B.
C.
D.