LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 24
Zidentyfikuj element na schemacie elektrycznym, który jest oznaczony symbolem trójkąta z krzyżykiem w środku.

A.
B.
C.
D.