LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Zakładasz łożysko na wał silnika elektrycznego. Wybierz poprawną kolejność montażu:

A.
B.
C.
D.