LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 19
Montujesz sprzęgło mechaniczne w silniku elektrycznym. Które stwierdzenie jest prawdziwe?

A.
B.
C.
D.